Recycling

Thermoplastische plastic folies zijn een ideale grondstof voor verpakkingen. Al jarenlang vervangen ze traditionele materialen als glas en metaal dankzij duidelijke voordelen op het gebied van gewicht en benodigde energie om het product te vervaardingen. De uitstekende eigenschappen en het gebruik van nieuwe technologën maken een continue toename van het recycle aandeel van de bij ons vervaardigde folies mogelijk. Het breed opgezette inzamelsysteem voor PET biedt vandaag een rendement van meer dan 80% en wordt aangewend als post-consumerbron voor de folie-extrusie van de voor ons belangrijkste grondstof voor foodtoepassingen. Polystyreen folie wordt meestal in de non-foodsector gebruikt en bij ons uit tot 100% recycle aandeel.

milieubeheer